Seminár o chorobách a ošetrovaní paznechtov

“Už Vás nebaví, že Vám krívaju…”

Novú sezónu prednášok a školení organizovaných našou spoločnosťou v tomto roku otváral seminár, ktorý bol venovaný asi najpálčivejšej téme u každého chovateľa – paznechtom. Mnohí z Vás v minulom roku absolvovali semináre CowSignals, ktoré sa tešili značnej popularite. Preto sme na tieto úspešné podujatia nadviazali s tématikou, ktorá úzko súvisí s pohodlím Vaších kráv. Paznechty sú veľa krát podceňovaná a pritom tak podstatná časť starostlivosti o chov a preto sme v tomto kole seminárov poukázali na hlavné problémy, choroby a správne techniky pri ich ošetrovaní.

Seminár bol už tradične zložený s teoretickej a praktickej časti.

Teoretická časť: Prof. MVDr. Pavol Mudroň PhD., Dip.ECBHM  a  MVDr. Marián Felix

Praktická časť: ukážky ošetrovania paznechtov, nových fixačných klietok a prostriedkov na ošetrovanie paznechtov.

Súčasťou seminára bola aj prezentácia prevratného spôsobu dlhodobého zásobovania zvierat minerálnymi látkami – BOLI´s od spoločnosti Casa Verde z Nemecka.

Podujatie sa uskutočnilo na dvoch farmách: PD Okoč a RD Bzovík, kde účastníkov privítala srdečná atmosféra a príjemné prostredie. Po registrácii sa slova ujal riaditeľ spoločnosti, ktorý privítal zúčastnených a v krátkosti predstavil zámer školenia. Po otvorení predniesol príspevok MVDr. Marián Felix, ktorý chovateľom vo svojom príspevku objasnil faktory vplývajúce na zdravie paznechtov, správnu metódu ošetrenia a podelil sa o svoje bohaté skúsenosti z praxe. Na jeho myšlienky potom nadviazal prof. MVDr. Pavol Mudroň PhD, Dip ECBHM, ktorý vo svojej prednáške poukázal na ochorenia paznechtov a metódy liečby jednotlivých prípadov. Obidve prednášky sa niesli v duchu vzájomnej komunikácie a interakcie zo strany poslucháčov pri rôznych témach, čo vyústilo do zaujímavej debaty o tejto dôležitej téme. Po skvelom obede sa kolégium premiestnilo do priestorov na farmách, ktoré sú vyhradené na ošetrovanie paznechtov a obidvaja prednášajúci predviedli svoje umenie na pár vybraných kusoch dobytka. Seminár bol ukončený v zmysle maximálnej dôležitosti pravidelného ošetrovania paznechtov u dobytka, čím každý farmár ušetrí na svojom stáde obrovské finančné náklady ošetrenia krívania.

Fotografie Vám priblížia podujatie a nájdete ich TU.