INSEMAS, spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo spoločnosti
Ľudovíta Štúra 7
934 01 Levice
Stanica plemenných býkov
Lieskovská cesta 32
960 01 Zvolen  

Vedenie spoločnosti

Majiteľ spoločnosti
Semi Kukuli
Email: konatel@insemas.sk
Tel: +421 915 991 955
Konateľ spoločnosti
Semi Kukuli
Email: konatel@insemas.sk
Tel: +421 915 991 955
Riaditeľ spoločnosti
Janka Šurinová
Email: riaditel@insemas.sk
Tel: +421 903 801 448

Objednávky a obchodníci

Miroslav Mitter
Tel: +421 907 808 062

Email: production1@insemas.sk
Ivan Káka
Tel: +421 904 405 436

Email: production1@insemas.sk

Ďalšie kontakty

Laboratórium
Email: production1@insemas.sk
Ekonomické oddelenie
Email: ucto@insemas.sk
Export Import
Email: import-export@insemas.sk
Turkish Distributor
Email: cemrevet@cemrevet.com.tr